Stichting Familie Vrouwenhofje Mevrouw van Aerden

Hofje van Mevrouw van Aerden

Het Hofje is bestemd voor behoeftige vrouwelijke familieleden van Maria Ponderus of van Pieter van Aerden. Er bestonden immers in de 18e eeuw geen sociale voorzieningen.

Waren er geen arme familieleden dan mochten derden er wonen, mits van Protestantse Huize. Het Hofje is in Leerdam terecht gekomen omdat de meeste familieleden van de stichteres bij haar overlijden inmiddels in Leerdam bleken te wonen en niet in Den Haag.

In de Regentenkamer moest volgens het testament van Maria Ponderus de 17e eeuwse schilderijenverzameling van haar man Pieter van Aerden worden opgehangen.

Hofje van Mevrouw van Aerden

Prins Willem V, de vader van Koning Willem I, schonk aan de familie het terrein waar vroeger het Kasteel van Leerdam had gestaan. De generaties lange goede contacten tussen de Oranjes en de familie lagen hieraan ten grondslag.