skip to Main Content

Afscheid Marijke Kruyswijk

Afscheid Marijke Kruyswijk

Op 3 september j.l. werd in de Nutstuin afscheid genomen van Marijke G. Kruyswijk.
Na het overlijden op 17-1-2021 van de beherend regent Mr. Maarten H. Kruyswijk, zocht zijn zuster Marijke G. Kruyswijk contact met de tak Sørensen. Eveneens nazaten van de Stichteres. Bovendien hebben zij jarenlang een dierbare familiebintenis met het Hofje. Deze tak had zich enige tijd tevoren gemeld met het aanbod iets te doen voor het Hofje. Zo is de bal gaan rollen. Inmiddels zijn de drie neven van de tak Sørensen op 17 juni 2021 officieel als regenten geïnstalleerd en nam de nu 86-jarige Marijke afscheid van het Hofje.

Allereerst sprak Riet van Ooyen als oudste bewoonster een paar woorden en overhandigde Marijke een gezond smulpakket. Daarna was de beurt van Guus Harms namens de vrijwilligers. Zijn cadeau bestond uit een schitterend boeket.

Toen iedereen aan een drankje zat en een bitterbal in zijn mond had, sprak Jørgen Sørensen de vertrekkende regentes toe.
Hij refereerde aan de eerste ontmoeting en het groeiende wederzijdse begrip. Dat bleek bij haar loyale opstelling naar het nieuwe regentschap dat ze open en informatief heeft ingewerkt.

Marijke kon met een gerust hart afscheid nemen, want het hofje staat er beter bij.
We hebben een huismeester (Hans) een administratief hart (Elfride), een accountant, een notaris, een nieuwe rentmeester en een makelaar waar de huursters terecht kunnen.
Helaas doken ook wat problemen op. De banken zijn uiterst (te) voorzichtig, zodat we moeilijkheden met betalen hadden.
De gesprekken met de verzekering over de gestolen Frans Hals verlopen traag.

Het archief is eindelijk aangekomen in maar liefst 50 verhuisdozen en moet worden bijgewerkt. Regent Hans Kabel heeft het er erg druk mee.
De visie op de toekomst lijkt duidelijk: de instandhouding van het hofje en besturen van het hofje in de geest van het testament van de stichteres mevrouw Van Aerden. Daartoe moet hard worden gewerkt en stevig worden geïnvesteerd.
Om dit te bewerkstelligen gaat het regentschap op zoek naar uitbreiding.

Tenslotte dankte Jørgen Marijke voor haar vijftienjarige inzet en wenste haar een goede gezondheid en rust in de jaren die nog gaan komen. Hij onderstreepte haar verdienste met het aanbieden van een mooi boeket in de kleuren van mevrouw Van Aerden: geel-blauw.
Daarna werden foto’s genomen, die naar Marijke zullen worden opgestuurd. Kenmerkend voor haar bescheidenheid is het feit, dat ze hiervoor nimmer heeft willen poseren.
Het regentschap bedankt ook op deze plek Marijke nogmaals voor haar vijftienjarige inzet en zal haar binnenkort de foto’s van het afscheid toesturen.

Back To Top