skip to Main Content

Definitief gevonden

Definitief Gevonden

Onlangs ontving ik een email met onderstaande tekst van Ad van Vliet, de man die voor ons op zoek is gegaan naar het graf van Maria Van Aerden-Ponderus.

“Vorige week heb ik Ruud Heus gebeld. Hij is amateur archeoloog en heeft de nodige opgravingen in ’s Gravenzande op zijn naam staan. In de jaren negentig heeft hij aan de oostkant van de Dorpskerk meegewerkt aan opgravingen. Men heeft de steunbeer van de oude kerk aangetroffen. Tijdens de opgravingen kwamen meerdere menselijke resten tevoorschijn. Men heeft die menselijke resten daar laten liggen. Volgens Ruud Heus is de ruiming van de oude begraafplaats medio 1870 zeker niet volledig geweest. Naar zijn zeggen kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen dat Maria van Aerden nog steeds aan de oostkant van de Dorpskerk ligt begraven.
Ik denk dat het flesje naast de Dorpskerk naar alle waarschijnlijkheid de laatste rustplaats van Maria van Aerden markeert. In het archief komen we geen concrete aanwijzingen over de ruiming van de begraafplaats tegen.”

Natuurlijk kunnen we dit voor kennisgeving aannemen en verder zo laten, maar als we de foto met het “markeer-flesje” zien, dan krijg ik een aantal ingevingen.

Sowieso een klein blauw-geel boeketje op die plek; liefst gelegd door de oudste bewoonster van ons Hofje?
Twee stenen onder het flesje vervangen door twee geglazuurde stenen in de kleuren van het hofje?
Een gedenkplaat op de aangrenzende muur met een verwijzing naar de laatste rustplaats van Maria?
Dit natuurlijk in goed overleg en met goedvinden van de protestantse gemeente Dorpskerk ’s-Gravenzande.
Ik laat het aan de wijsheid en fantasie van het regentschap over.

Dit was heel toepasselijk mijn laatste stukje.

Back To Top