skip to Main Content

Eureka!

Eureka!

Dat stond boven de mail die ik van dhr. Ad van Vliet uit ’s-Gravenzande heb ontvangen. We zijn via de PKN gemeente met hem in contact gekomen.

Archimedes had de wet over de opwaartse kracht ontdekt, toen hij naakt “eureka” roepend door de straten van Syracuse liep. Ad van Vliet schreef het, omdat hij de laatste officiële begraafplek van Maria en Pieter van Aerden gevonden heeft.

Na de sloop van de oude, verwoeste kerk is ook binnen in de ruïne geruimd, omdat daar het nieuwe fundament voor de nieuwe Dorpskerk moest worden aangelegd. Ad ontdekte dat de resten van Maria en haar man Pieter daarop zijn herbegraven op het kerkhof buiten de kerk en wel in het 2e klas graf no.29. Vervolgens heeft hij uit het archief de precieze plek van dat graf gevonden en dit vergeleken met de huidige situatie, zodat we nu de laatste officiële plek hebben gelokaliseerd: onder het flesje op de foto hierboven.

Herbegraven vanuit een koopgraf naar een tweede klasse graf lijkt enigszins respectloos, maar is dat zeker niet! Het gros van de stoffelijke resten uit de geruimde graven is ongetwijfeld in een zgn. knekelput terecht gekomen.

Rest de vraag of het gebeente van Maria en haar man nog op de plek onder het flesje liggen. Als ook op die plek later geruimd is, zijn de stoffelijke resten vrijwel zeker terecht gekomen op de algemene begraafplaats in ’s-Gravenzande.

We laten het weten.

Back To Top