skip to Main Content

Hofje van Mevrouw van Aerden zoekt vrijwilligers

Wist u dat het Hofje van Mevrouw van Aerden is opgericht om alleenstaande dames onderdak te bieden in de tien huisjes die het Hofje telt? Er bestonden in de 18e eeuw immers geen sociale voorzieningen. Tegenwoordig kan het Hofje niet meer budgettair neutraal rondkomen, maar moet het eigen inkomsten genereren. Tevens ontvangt het Hofje geen subsidies; voor de activiteiten draait het monument volledig op vrijwilligers.

Op dit moment denken de regenten na, samen met de vrijwilligers en andere deskundigen, over de toekomst van het Hofje en haar museale waarde. Samen zoeken ze naar een goede invulling van de ruimtes en de betekenis van het Hofje voor Leerdam, Vijfheerenlanden, toeristen, erfgoedliefhebbers en huurders. Als vrijwilliger wordt u betrokken en bent u daarom onderdeel van deze transitie!

Het Hofje kan meer vrijwilligers gebruiken! Hieronder de posities waar u van betekenis zou kunnen zijn:

1. Vrijwilliger in de tuin of de winkel

Er is een prachtige ruimte, naast het Hofje in de Kerkstraat, gehuurd waar bezoekers ontvangen worden en producten uit de nutstuin, die bestaat uit de moestuin, kruidentuin en boomgaard, verkocht worden. Tevens worden er ansichtkaarten, sapjes, oliën en nog veel meer aangeboden. Voor de bezoeker kan een kopje koffie of thee geserveerd worden. Dit winkeltje zal iedere woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag geopend zijn.

Dezelfde openingstijden gelden ook voor de prachtige buitentuin met bijzondere bloemen, kruiden, bomen en vergeten groentes. In de toekomst willen we graag vijf middagen in de week open.
Er worden vrijwilligers gezocht die “het verhaal “ vertellen, maar ook vrijwilligers die producten willen verkopen en/of koffie/thee willen serveren.
We zoeken ook een vrijwilliger die onze coördinator zou willen ondersteunen.
Wie wil en kan, gemiddeld een middag per week, helpen en zich inzetten voor dit prachtige Hofje aan de Linge met zijn schitterende en bijzondere historie. Met meer vrijwilligers kunnen we meer activiteiten en openstellingen realiseren!

2. Coördinator voor onze scholenprojecten

We hebben meerdere projecten voor basisschoolleerlingen van diverse leeftijden in de gemeente Vijfheerenlanden. Deze projecten worden via “Samen Doen” aangeboden aan de scholen. Alle projecten zijn ontwikkeld door deskundigen in samenwerking met onze vrijwilligers.

We zoeken een vrijwilliger met affiniteit voor en ervaring met basisschoolleerlingen. De taken die bij deze functie horen, zijn afspraken met “Samen Doen”, de scholen en het Hofje organiseren en stroomlijnen en ook meedraaien tijdens de projecten op het Hofje. Deze vinden op aanvraag en overleg plaats op dinsdag en woensdagochtend. De huidige projecten zijn: Van zelfportret tot selfie, Karel de Hofjeskat en Kragen.
Wie weet kunnen er samen met jou meer leuke en educatieve projecten ontwikkeld worden om kinderen meer te betrekken bij de geschiedenis rondom het Hofje!

Gemiddelde tijdsbesteding: ca. 5 uur per week

Wat we u bieden als vrijwilliger:

  • een kleine vergoeding;
  • korting op aankopen;
  • een goede gezellige sfeer tussen de vrijwilligers onderling;
  • scholing over de geschiedenis van het Hofje;
  • eens per jaar een gezellige activiteit met alle vrijwilligers.

Aanmelden als vrijwilliger

    Back To Top