skip to Main Content

Nieuws uit de regentenkamer 22 mei 2021

Nieuws Uit De Regentenkamer 22 Mei 2021

Voor alle betrokkenen bij het hofje van mevrouw Van Aerden in Leerdam

De heggen van de binnentuin zijn gesnoeid. Het gras is gemaaid en de bloembakken staan vol met bloemen in de kleuren van mevrouw Van Aerden: geel en blauw. Onder de dakpannen hebben de mussen hun nestjes gebouwd en ze vliegen af en aan. Ook de cultuurtuin ziet er weer pico bello uit, alleen is er niet overal gesnoeid. Geen al te groot probleem bij de meeste bomen. Nu moet het mei-zonnetje nog komen.

Het is alweer bijna vijf maanden geleden, dat in ons hofje nieuwe gezichten in de regentenkamer te zien waren. Na de onverwachte dood van beherend regent mr. Maarten Kruyswijk kwamen drie neven uit Rotterdam en Hengelo om regentes Marijke Kruyswijk de helpende hand te bieden. Nu is het bijna zo ver dat Marijke op haar lauweren gaat rusten en de bestuurlijke taak aan de drie neven gaat overdragen.

Nieuwe bezems vegen schoon. De financiële zaken zijn overgedragen aan een accountant, de administratieve zaken aan een administratie kantoor en binnenkort komt een makelaar de huisjes inventariseren; eventuele gebreken zullen zo snel mogelijk verholpen worden.

Het museum blijft voorlopig gesloten en de gemeente Vijfheerenlanden gaat veel minder gebruik maken van het poortgebouw en de twee noordelijkste huisjes; misschien worden die zelfs in oude luister hersteld.

De belangrijkste verandering voor de bewoners en vele vrijwilligers is de komst van een nieuwe binnenvader of huismeester: Hans Vlemminx. Hij zal van maandag tot en met donderdag op ons hofje aanwezig zijn en kan worden aangesproken als daar behoefte aan is. Hij wil helpen bij kleine klusjes en bij grotere kan hij hulp inschakelen.

Hans is gepensioneerd, maar nog zo vitaal als een man in de kracht van zijn leven. Hij is oud marineman en heeft zijn arbeidzame leven doorgebracht o.a. als beveiliger en in de horeca als kok en ober. Kortom het noodzakelijke Manusje van alles.

Het nieuwe regentschap wil nu verder de handen uit de mouwen steken en de rust laten wederkeren. Wij willen dat het hofje een onderdeel van de Leerdamse samenleving wordt en dat de Leerdammers er weer trots op kunnen zijn zo’n schitterend monument binnen hun muren te hebben.

Vanaf deze plek zal het regentschap wekelijks nieuws uit de regentenkamer doorgeven.

Back To Top