skip to Main Content

Nieuws uit de regentenkamer 16 juni 2021

Nieuws Uit De Regentenkamer 16 Juni 2021

L.S.

Volgend jaar bestaat ons hofje 250 jaar. Een gebeurtenis, die we niet zomaar voorbij laten gaan, maar uiteraard gaan vieren.

Eén van de manieren om het jubileum extra aandacht te geven is het uitgeven van een boek over het 250 jarige bestaan van het hofje.

Jubileumboeken blinken vaak uit door saaiheid. Opsommingen van feiten, namen en onbetekenende gebeurtenissen wisselen elkaar af. Ze zijn over het algemeen noodzakelijk om een juist beeld te krijgen, maar tegenwoordig kunnen we voor opsommingen, stambomen e.d. met een link verwijzen naar onze site. Willen wij ons boek wat speelser en leesbaarder maken, dan hebben we ook wat “petite histoire” nodig.

Anekdotes, geruchten, vreemde voorvallen, verhalen over merkwaardige bewoonsteres en/of regenten kunnen het boek verlevendigen.

Zo hoorden we over een gebruik dat vrouwen die in het hofje bevielen hun zoon binnen drie weken aan het weeshuis in Culemborg moesten afstaan en hun dochtertjes pas na acht weken naar die inrichting verwezen werden. Verschrikkelijk, maar is het waar? Waar kunnen we bewijs vinden?

Ook gaat het gerucht dat mevrouw Van Aerden nog lang na haar overlijden op haar geboorte- en sterfdag  langs de huisjes liep om te controleren of er geen mannen waren achtergebleven.  We vermoeden dat dit vrijwel zeker onjuist is, maar toch ………

Wij vragen de lezers, vrijwilligers en andere belangstellenden om verhalen die in hun omgeving gaan over het hofje of haar inwoners op te schrijven en naar ons secretariaat te sturen. secretariaat@hofjevanaerden.nl

Of die verhalen kloppen, dat onderzoeken we, maar we gaan uit van het credo: ”Al is het niet waar: goed verzonnen is ook leuk!”

Back To Top