skip to Main Content

Nieuws uit de regentenkamer 22 juni 2021

Nieuws Uit De Regentenkamer 22 Juni 2021

Op donderdag 17 juni hebben wij – het nieuwe regentschap – de overdracht van het regentschap door mevrouw M. Kruyswijk aan ons aanvaard.

We zijn nazaten van mevrouw Van Aerden en weten precies waar onze bed- c.q. overgrootmoeder gewoond heeft (het meest Noordoostelijke huisje). Haar bedstede staat er nog!

Op deze plaats hoort eerst dank te worden uitgesproken aan Marijke Kruyswijk, die haar regentschap na bijna vijftien jaar heeft neergelegd. Ze opereerde vaak in de schaduw van haar broer Maarten Kruyswijk en heeft dat altijd gedaan met het belang van het hofje voor ogen.

Toen haar broer dit voorjaar plotseling overleed stond ze er alleen voor en heeft ze ons aanbod haar te helpen bij het afwikkelen van vele zaken aangenomen (we waren al in gesprek met Maarten). Het afwikkelen was makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn met zijn vieren maanden bezig geweest orde te scheppen en een overzicht te maken van de problemen die we moeten oplossen om het hofje te behouden en goed over te geven aan generaties die gaan komen.

Marijke heeft – ook gezien haar leeftijd – de overdracht met een enorm groot verantwoordelijkheidsbesef gedaan. Nu we bijna alles op een rijtje hebben, vond zij dat het punt gekomen was het regentschap over te dragen.

Vandaar dat we haar ook op deze plek bedanken voor de vele jaren van inzet (we hebben dat natuurlijk ook al mondeling gedaan). Ze heeft het huidige regentschap met raad en daad terzijde gestaan en zal ook in de toekomst eventuele verzoeken om advies of bijstand niet in de wind slaan.

Uiteraard nemen we niet zomaar afscheid. Op 3 september a.s. organiseren we een feestje in het hofje om op passende wijze met bewoonsters en vrijwilligers afscheid van haar te nemen.

We komen er nog op terug.

Back To Top