skip to Main Content

Nieuws uit de regentenkamer 6 juli 2021

Nieuws Uit De Regentenkamer 6 Juli 2021

In de vergadering met onze vrijwilligers heeft voorzitter Jørgen Sørensen van het regentschap verklapt dat ik – Ronald – de stukjes op de site schrijf. Ik stap dus maar af van de eerste persoon meervoud en ga over tot de eerste persoon enkelvoud. Wel bekijken mijn collega’s mijn stukjes voor publicatie.

Bij de eerste stukjes op onze site heb ik de fout gemaakt de nutstuin, cultuurtuin te noemen.

Jammer, want nutsverenigingen ontstonden in de tijd dat het hofje gebouwd werd. Ze waren bedoeld om bredere lagen van de bevolking te “verheffen” c.q. te ontwikkelen. Ik heb mijn MO- acte geschiedenis/staatsinrichting gehaald op de Nuts academie in Rotterdam. De rondleiding en de inhoud van onze nutstuin leent zich nog steeds voor educatie. Nutstuin is dus een betere benaming dan cultuurtuin. Ik kwam tot mijn fout om dat in onze buitentuin allerlei bomen, struiken en planten staan, die bij de groei en bloei een menselijke hand nodig hebben.

Op de vrijwilligersbijeenkomst werd me in het oor gefluisterd, dat we nog een verkeerd begrip gebruikten: nazaat. Wij noemen ons zo omdat we nazaten zijn van de regenten met de familienaam De Bie. Mevrouw Van Aerden had bij haar overlijden geen directe nazaten (wel stiefkinderen)  Misschien is het dus beter om in dat geval van verwanten of familie te spreken, want we zijn wel verwanten c.q. familie van haar.

Al met al zijn die (verre) familieleden nog steeds bijna dagelijks bezig om orde op zaken te stellen. In de nutstuin bestaat een gezegde: “Waar gehakt wordt vallen spaanders.” Een waarheid als een koe. Misschien kunnen we ook stellen: “waar gesnoeid wordt, ontstaan misverstanden.” En misverstanden kunnen opgelost worden.

Op onze bijeenkomst werd nog een punt aangeroerd. Als we orde op zaken hebben gesteld wil het regentschap uitbreiden. Liefst met familieleden die vaardigheden bezitten, die nog niet in het regentschap aanwezig zijn. We willen ook daarom een inventarisatie maken van zoveel mogelijk familieleden van mevrouw Van Aerden. Onze collega Hans Kabel is daar zeer bedreven in en kan heel goed  input van buiten gebruiken.

Het hofje is in Leerdam en niet in Den Haag gebouwd, omdat hier haar familie woonde. Ze moeten er dus nog zijn.

Voor iedereen die onze berichten op de site leest: “Help ons zoeken en kijk om je heen!”

Back To Top