skip to Main Content

Op zoek naar graf 284

Op Zoek Naar Graf 284

“Ik keek tijdens het avondeten even naar het biografietje van Maria Ponderus in het Biografisch Portaal, en zag dat ze begraven is in de kerk van ‘s-Gravenzande. Zij en haar ouders lagen in graf 283 en 284.”

Dit bericht kreeg ik van dr. Henk Looijensteijn, de schrijver van het jubileumboek over 250 jaar Hofje.

Maria en haar familie behoorden tot de “rijke stinkers” die in de kerk werden begraven en niet in het hof rond de kerk. In het “grafboek” van de gemeente staat, dat ze is bijgezet in graf 284, waar haar man Pieter van Aerden al begraven lag. Er werd het toen enorme bedrag van fl.30,- voor betaald. Het luiden van de kerkklokken kostte fl.5,-

De oorspronkelijke kerk is gesloopt in 1809, nadat de 90 meter hoge kerktoren was ingestort: 45 jaar na de bijzetting van Maria in haar familiegraf.
Met een donatie van koning Willem I is in 1816 op dezelfde plek een nieuwe kerk gebouwd: de Dorpskerk. Merkwaardige naam, omdat ’s-Gravenzande al in 1264 stadsrechten kreeg van Graaf Floris IV.

Bij de bouw van de Dorpskerk is ongetwijfeld gebruik gemaakt van materiaal dat afkomstig was van de gesloopte kerk.
De grote grafstenen zal men daarvoor waarschijnlijk niet allemaal hebben gebruikt, dus misschien liggen die van de familie Van Aerden nog op hun oorspronkelijke plek.

Het kerkhof is in die periode geruimd, maar het is niet aannemelijk, dat ook binnen in de kerk geruimd is, omdat de zware grafstenen voor een deel bleven liggen. Een ander deel is gedeeltelijk gebroken teruggevonden en in de jaren zeventig herplaatst.

Maria heeft na haar dood nog veel betekend, met name voor Leerdam. Het zou mooi zijn als we precies te weten kunnen komen, waar ze begraven heeft gelegen en of haar resten nog steeds op dezelfde plek liggen.

Ondertussen hebben we de hulp ingeroepen van de historische vereniging Oud ’s-Gravenzande en de PKN gemeente waar de Dorpskerk toe behoort.
Vinden we met hun hulp de laatste rustplaats van Maria, dan kunnen we daar een boeketje gaan leggen in de kleuren van het Hofje (blauw, geel) om ons respect te tonen.

We laten het weten!

Back To Top