skip to Main Content

Uitbreiding van het regentschap

Uitbreiding Van Het Regentschap

Zoals we al verscheidene keren hebben laten weten, wil het huidige regentschap uitbreiding.

Op dit moment zijn de voornaamste horden genomen, maar om ons Hofje ook in de toekomst levensvatbaar en bestuurbaar te houden, is het nodig meer regenten aan te trekken.

Het regentschap vraagt veel tijd en begaafdheid op diverse terreinen. Wij willen een meer evenwichtige verdeling aanbrengen in de werkzaamheden die nog voor ons liggen.

We denken aan regenten met specifieke vaardigheden die het Hofje nodig heeft. Juridische, financiële, museale of bouwkundige kwaliteiten zijn een aanbeveling.

Van nieuwe regenten wordt verwacht dat ze van onbesproken gedrag zijn (VOG), banden hebben met het protestant christelijke geloof, maar vooral dat ze afstammen van Maria van Aerden en de eerste regenten. Bij het genealogisch onderzoek kan het huidige regentschap helpen.

Het is onontbeerlijk soms veel tijd te steken in het besturen van ons hofje en dat gaat ook gelden voor de nieuwe regenten.

Nieuwe regenten gaan zich tegen een geringe vergoeding inzetten voor het welzijn van de bewoonsters en vrijwilligers. We willen dat ze zich hard maken voor een geruisloze en probleemloze continuïteit van het Hofje; net als het huidige regentschap doet.

We vragen dus (verre) familieleden, die bereid zijn zich belangeloos in te spannen. Daar staat tegenover een ongekend mooie en bijzondere kans om te vergaderen in onze schitterende regentenkamer en deel uit te gaan maken van een gezelschap met gelijk gestemde mensen, die een mooie traditie voort willen zetten en die het monument ongeschonden wensen door te geven aan de generaties die nog gaan komen.

Back To Top