skip to Main Content

Vrolijke dag op het Hofje Van Aerden

Vrolijke Dag Op Het Hofje Van Aerden

Donderdag 27 januari is het precies 350 jaar geleden dat Maria Van Aerden-Ponderus, de stichteres van het naar haar genoemde vrouwenhofje in Leerdam, geboren is.

Op 20 jarige leeftijd huwde ze met de bemiddelde Haagse notaris Van Aerden. Toen die in 1719 overleed was Maria een zeer vermogende weduwe. Financieel ging het haar voor de wind, maar haar verdere leven verliep verdrietig. Toen ze in 1764 op 92 jarige leeftijd overleed waren haar kinderen kinderloos gestorven en had ze dus geen directe nakomelingen.

Ze vond dat ze ten onrechte gezegend was met haar rijkdom en wendde haar geld aan om arme vrouwelijke familieleden te ondersteunen door een hofje te laten bouwen. De uitvoerders van haar testament deden dat in Leerdam.

Daar staat het nog steeds in volle glorie.

Maria bepaalde in haar testament dat zowel haar geboortedag als haar sterfdag moesten worden herdacht: de vrolijke dagen. De bewoonsters kregen dan een fles witte wijn, vier pond vlees en een tarwebrood.

Die traditie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet.

Donderdag 27 januari krijgen alle bewoonsters een fles witte wijn en iets extra’s.

Back To Top