skip to Main Content

Huisjes om te bewonen

Het Hofje wordt nog steeds bewoond volgens het testament van de Stichteres door ongehuwde dames van “onbesproken” gedrag en van Protestantse Huize.

In het Hofje komen regelmatig huisjes vrij voor bewoning voor dames. Heeft u belangstelling om deel uit te maken van deze woongemeenschap, neem dan contact op met de Beherend Regent van het Hofje. Schrijf een brief of mail aan ons (info@hofjevanaerden.nl).

Lijst oude bewoonsters

Graag vermelden wij op deze website uw familieleden die in het Hofje hebben gewoond. Tijdens het bombardement op Rotterdam in 1940 is veel archief bij de toenmalige Beherend Regent verloren gegaan. Opgave graag (liefst met verhalen) via info@hofjevanaerden.nl .

Back To Top